Specjalizacje

Dla osób indywidualnych:
Dla biznesu:

Rozwód a władza rodzicielska

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Pozostałe sprawy, Prawo rodzinne

Rozwód jest zazwyczaj bardzo stresującym wydarzeniem w życiu małżonków jak i ich dzieci. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy stanowi, iż nie można orzec rozwodu, jeżeli w skutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Z tego powodu bardzo ważne jest nie tylko odpowiednie przygotowanie dzieci na rozwód, ale również wypracowanie dalszego sposobu ich wychowywania. Jeśli sąd w toku postępowania rozwodowego uzna, że dobro małoletnich dzieci stron nie ucierpi w wyniku rozwodu i rozwód ten orzeknie, wówczas obligatoryjnie rozstrzyga m. in. o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Piecza nad osobą dziecka obejmuje obowiązek i uprawnienie rodziców do wychowania dziecka i kierowania nim. Rodzice osobiście obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa, odpowiednio do jego uzdolnień.

Rozstrzygając w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi stron w wyroku rozwodowym sąd może orzec w jeden z następujących sposobów.

  1. Pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom. Takie orzeczenie jest możliwe wyłącznie na zgodny wniosek rodziców i tylko jeśli zawarli pisemne porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie (tzw. rodzicielski plan wychowawczy).
  2. Powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. W takim przypadku sąd ograniczy sposób wykonywania władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, np. do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka takich jako edukacja czy leczenie.
  3. Zawiesić lub ograniczyć władzę rodzicielską, a nawet pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub oboje rodziców. Podkreślenia wymaga, iż przy wyborze sposobu orzeczenia w zakresie władzy rodzicielskiej sąd zawsze kieruje się dobrem dziecka.

Pamiętać należy, iż niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Wróć do listy wpisów

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz się do naszego newslettera

Obiecujemy wysyłać tylko poważne informacje.