Specjalizacje

Dla osób indywidualnych:
Dla biznesu:

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Mamy specjalistów z każdej dziedziny

Dla osób indywidualnych:

Prawo cywilne
Prawo cywilne

Reprezentacja we wszystkich sprawach cywilnych, w szczególności z zakresu prawa rzeczowego i zobowiązań, zarówno na etapie postępowania przedsądowego, sądowego jak i egzekucyjnego

Prawo rodzinne
Prawo rodzinne

Kompleksowe prowadzenie spraw o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa, rozwód, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty z dziećmi i wnukami, podział majątku wspólnego małżonków, przysposobienie, separację, ubezwłasnowolnienie

Prawo karne
Prawo karne

Kompleksowa obrona oskarżonych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego; reprezentacja pokrzywdzonych; obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym (m. in. odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zamiana kar, dozór elektroniczny - SDE);

Windykacja należności
Windykacja należności

Dochodzenie należności pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, na etapie postępowania przedsądowego, sądowego oraz egzekucyjnego

Prawo spadkowe
Prawo spadkowe

Reprezentacja we wszystkich sprawach spadkowych, w tym o zachowek, dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku

Kredyty frankowe
Kredyty frankowe

Prowadzimy sprawy kredytobiorców przeciwko bankom zmierzające do całkowitego unieważnienia umowy kredytu indeksowanego bądź denominowanego do franka szwajcarskiego oraz zapłatę świadczeń niezależnie zapłaconych na rzecz banku

Upadłość konsumencka
Upadłość konsumencka

Reprezentacja dłużników i wierzycieli na wszystkich etapach postępowania upadłościowego

Odszkodowania i zadośćuczynienia
Odszkodowania i zadośćuczynienia

Dochodzenie roszczeń od osób fizycznych, prawnych jak również od ubezpieczycieli, na etapie przedsądowym i sądowym

Wypadki komunikacyjne
Wypadki komunikacyjne

Dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty od sprawcy wypadku lub od ubezpieczyciela z OC/AC, na etapie przedsądowym i sądowym

Umowy
Umowy

Analiza, weryfikacja i przygotowywanie projektów umów z obszaru prawa cywilnego jak i gospodarczego

Nieruchomości
Nieruchomości

Reprezentacja m.in. w sprawach o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, odzyskiwanie własności, przywrócenie posiadania, uregulowanie stanu prawnego w księdze wieczystej

Prawo budowlane
Prawo budowlane

Kompleksowe poprowadzenie procesu inwestycyjnego od strony formalnoprawnej wraz z reprezentacją przed właściwymi organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz organami nadzoru i sądami

Prawo pracy
Prawo pracy

Doradztwo i reprezentacja pracowników, w tym odwołania do sądu pracy w związku z nieuzasadnionym zwolnieniem; dochodzenie wynagrodzenia, wydanie świadectwa pracy, sprawy o mobbing

Eksmisja
Eksmisja

Prowadzenie postępowań eksmisyjnych z uwagi na brak tytułu prawnego do nieruchomości jak i wskutek stosowania przemocy w rodzinie

Ochrona dóbr osobistych
Ochrona dóbr osobistych

Reprezentacja osób, których dobra osobiste zostały zagrożone lub naruszone, a także obrona osób do których skierowano roszczenia z tego tytułu

Prawo administracyjne
Prawo administracyjne

Reprezentacja przed organami administracyjnymi I i II instancji oraz przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Odwołania od decyzji ZUS
Odwołania od decyzji ZUS

Reprezentacja w sprawach z ubezpieczeń społecznych, w tym o rentę z tytułu niezdolności do pracy

Dla biznesu:

Windykacja należności
Windykacja należności

Dochodzenie należności pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, na etapie postępowania przedsądowego, sądowego oraz egzekucyjnego

Odszkodowania i zadośćuczynienia
Odszkodowania i zadośćuczynienia

Dochodzenie roszczeń od osób fizycznych, prawnych jak również od ubezpieczycieli, na etapie przedsądowym i sądowym

Bieżące wsparcie biznesu
Bieżące wsparcie biznesu

Kompleksowa i stała obsługa prawna przedsiębiorców w ich bieżącej działalności, w tym doradztwo, opiniowanie, prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych, wpisy i zmiany w KRS

Prawo gospodarcze
Prawo gospodarcze

Weryfikacja, negocjacje i kompleksowe przygotowywanie umów; reprezentacja przedsiębiorców na etapie przedsądowym, w procesach sądowych, tworzenie i likwidacja spółek

Umowy
Umowy

Analiza, weryfikacja i przygotowywanie projektów umów z obszaru prawa cywilnego jak i gospodarczego

Prawo budowlane
Prawo budowlane

Kompleksowe poprowadzenie procesu inwestycyjnego od strony formalnoprawnej wraz z reprezentacją przed właściwymi organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz organami nadzoru i sądami

Prawo rolne
Prawo rolne

Analiza, weryfikacja i przygotowywanie projektów umów dotyczących sprzedaży gruntów rolnych, dzierżawy gruntów rolnych m.in. dla celów budowy elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych, służebności i in.

Prawo przewozowe
Prawo przewozowe

Reprezentacja przewoźników i spedytorów zarówno w zakresie przewozów krajowych jak i międzynarodowych, na etapie przedsądowym oraz sądowym

Prawo pracy
Prawo pracy

Doradztwo i reprezentacja pracodawców w sporach z pracownikami, w tym odwołania do sądu pracy

Prawo administracyjne
Prawo administracyjne

Reprezentacja w sprawach przed organami administracyjnymi I i II instancji oraz przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Negocjacje i zawieranie ugód
Negocjacje i zawieranie ugód

Prowadzenie pertraktacji ugodowych zarówno przed skierowaniem sprawy na drogę sądową jak i w trakcie trwania procesu; reprezentacja wierzycieli i dłużników

Potrzebujesz wsparcia?
Pomożemy.
Przejdź do formularza i wypełnij go.
Oddzwonimy do Ciebie najszybciej jak to możliwe.
Skontaktuj się z nami

Zapisz się do naszego newslettera

Obiecujemy wysyłać tylko poważne informacje.